De Engaging Programmes van Jan Vaessen en Magda Veenendaal kunnen – afhankelijk van uw wensen – verschillende vormen aannemen. Maar wat overeenkomt in alle programma’s, is de aandacht voor zowel het taakgerichte als het menselijke aspect van samenwerking. Want beide zijn bepalend voor het succes van een project.

De taakgerichte dimensie

Binnen elk project staat het team voor de uitdaging om binnen beperkte tijd bepaalde doelen te bereiken. Daarvoor is het cruciaal dat de teamleden:

  • dezelfde interpretatie hebben van wat de doelen inhouden
  • een gemeenschappelijk plan hebben om die doelen te behalen
  • weten wat ieders bijdrage daaraan is
  • de verantwoordelijkheid nemen om die bijdrage te leveren

Met Engaging Programmes zorgt u daarvoor. Samen ontwerpen de teamleden een routekaart om de beoogde doelen te bereiken. Ze ervaren dit als stimulerend en waardevol, omdat ze meteen met het project aan de slag gaan. Bovendien wordt de route gezamenlijk gedragen, waardoor ieder zich er verantwoordelijk voor voelt.

De persoonlijke dimensie

Een multidisciplinair team kan baanbrekende resultaten bereiken. Mits elk teamlid optimaal tot zijn recht komt. Door obstakels in de samenwerking kan dit laatste in het geding komen. Daarom is er bij Engaging Programmes ruim aandacht voor de persoonlijke dimensie van het project.

Tijdens het programma krijgen de teamleden:

  • inzicht in elkaars persoonlijke ambities en drijfveren
  • inzicht in wat andere teamleden nodig hebben om optimaal te functioneren
  • feedback op hun eigen gedragsstijl en de effecten daarvan
  • de kans om te experimenteren met ander gedrag

Daarbij maken de facilitators gebruik van verschillende werkvormen en tools, zowel groepsgericht als individueel. Maar belangrijker is dat zij fricties niet opzij schuiven, maar direct zichtbaar maken en bespreken. Zo gaat er geen energie verloren aan sluimerende conflicten en blijft de focus gericht op waar het werkelijk om gaat.

De dimensies verbonden

De taakgerichte en persoonlijke dimensie staan niet op zichzelf. Het unieke aan Engaging Programmes is dat deze dimensies naadloos met elkaar verbonden zijn. Want de projectmotor wordt pas warm als de teamleden er persoonlijk bij betrokken zijn. En hun activiteiten krijgen pas meerwaarde als die perfect op elkaar zijn afgestemd. Dat vraagt om heldere communicatie: over de projectdoelen en -taken én over elkaars individuele ambities, behoeften en mogelijkheden. Met Engaging Programmes zorgt u daarvoor.

Bekijk onze resultaten