Jan Vaessen en Magda Veenendaal bieden sinds 2010 Engaging Programmes aan. Daarbij richten ze zich veelal op hooggekwalificeerde professionals in de wetenschap en industrie. Ze werken wereldwijd met multidisciplinaire en internationale teams. Dat ze daar goed in slagen, blijkt uit onderstaande voorbeelden.

Kick-off-workshops bij het Top Institute Food & Nutrition

Het Top Institute Food & Nutrition zette Engaging Programmes in voor het opstarten van een projectcyclus van circa 25 projecten. In deze projecten werkten teamleden uit wetenschap en industrie samen aan kennisontwikkeling op relevante thema’s in de wereld van agro, food en health.

 Zowel onze industriële als wetenschappelijke partners zien de versnelling – soms 8 tot 9 maanden – en focus die aangebracht is door de kick-off-workshops. Het projectplan heeft handen en voeten gekregen en het projectteam een gezicht. Onze doelen zijn verbinden en operationaliseren: deze zijn meer dan waargemaakt.

– Marion Coeleman, HR manager Topinstituut Food & Nutrition

Naast verbinden en operationaliseren heeft de inzet van Engaging Programmes ook geleid tot:

  • een gedegen kennisoverdracht van de ’Project Investigators’ naar de leden van de projectteams
  • aanscherping van strategische beslissingen binnen de projecten, door een realistisch inzicht in de impact hiervan

Diverse workshops bij AkzoNobel

AkzoNobel zette Engaging Programmes in bij een aantal complexe projecten. Daarbij ging het zowel om de kick-off, als om tussentijdse workshops met als doel de projecten een extra boost te geven. In deze projecten werd gewerkt aan product- en procesinnovaties op het gebied van paints, coatings en speciality chemicals.

Jan Vaessen heeft ons geholpen om een projectplan te maken voor een van onze grootste RD&I-projecten. Door de historie van het project en de gecompliceerde leiderschapsstructuur was hiervoor meer nodig dan een standaard planningsproces. Jan stemde zijn aanpak flexibel af op de behoeften van het team en wist daardoor het hele team actief bij het proces te betrekken. Dat leverde uiteindelijk een planning op waar alle teamleden achter stonden en waar we tijdens het project goed op konden voortbouwen.

Thijs de Groot, Innovation Technologist, AkzoNobel

 Naast een goede projectplanning heeft de inzet van Engaging Programmes ook geleid tot:

  • meer grip op de projectvoortgang door heldere, zinvolle KPI’s en beslispunten
  • verheldering van de complexe leiderschapsstructuren binnen de organisatie

 Andere voorbeelden

Jan Vaessen en Magda Veenendaal vertellen u graag meer over andere programma’s die ze hebben verzorgd. Ook geven ze u desgewenst referenties.

Neem contact op