Kiest u voor Engaging Programmes, dan levert dat voor uw project de volgende resultaten op:

 • Een concrete routekaart om tot het beoogde projectresultaat te komen
  Op basis van de projectdoelstellingen stellen de teamleden een routekaart op om de gewenste resultaten te behalen. Dit kan een projectplan zijn aan het begin van het traject, maar ook een agenda om een ontspoord project weer op de rails te zetten. Daarbij hoort een taakverdeling die door alle teamleden wordt gedragen.
 • Een gedeeld inzicht in de doelen en inhoud van het project
  Door de routekaart te maken gaan de teamleden in gesprek over de doelen en inhoud van het project. Vaak blijken de interpretaties daarvan te verschillen, waardoor het project alle kanten uit kan gaan. Door die interpretaties uit te spreken, komen de teamleden tot een gedeeld inzicht en een heldere focus.
 • Engagement van alle teamleden
  Door de aandacht voor zowel de inhoud van het project als de menselijke kant, raken de teamleden er persoonlijk bij betrokken. Ze gaan een duurzame verbinding – engagement – aan met het project en durven elkaar daarop aan te spreken.
 • Een versnelling in de uitvoering van het project
  Als een project moeizaam verloopt, heeft dat vaak te maken met onduidelijkheid over de route, een stroeve samenwerking of een beperkte betrokkenheid. Door deze obstakels weg te nemen ontstaat er een stroomversnelling in het project. Zo kan het team op tijd en binnen het budget de doelstellingen behalen.
 • Een versterking van het persoonlijk leiderschap van de teamleden
  Door Engaging Programmes krijgen de teamleden meer inzicht in hun eigen gedragsstijl. Ook experimenteren ze met nieuw gedrag en leren ze obstakels te overwinnen. Dat komt niet alleen ten goede aan het project, maar ook aan de persoonlijke ontwikkeling van elk teamlid. En daarmee aan de kracht van uw organisatie.
Bekijk voorbeelden